Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts

Head tuletõrjujate päeva!

Head päästjad

Minu parimad tervitused teile kõigile tänasel rahvusvahelisel tuletõrjujate päeval. Üle maailma austatakse ja hinnatakse tuletõrjujate tööd väga kõrgelt. Olen veendunud, et iga inimene siin maamunal omab suurt austust teie elukutse vastu sõltumata sellest, kas ollakse kutseline või vabatahtlik. Nii peabki olema. Igaüks, kes on valmis minema tulle, et päästa inimelu, peabki väärima austust.

Tänu teie tublile tööle on Eesti turvalisem kui kunagi varem. Möödunud aastal hukkus tules kolm korda vähem inimesi kui kümme aastat tagasi. Viimase kahe aastaga olete käinud tuleohutust kontrollimas 23 000 kodus. See tähendab, et Eestis on pea 50 000 inimest, kes suhtuvad tuleohutusse senisest hoolsamalt. Taaskord, tänu teile.

Aga tänasel päeval mäletame ning mälestame ka neid, kes on kaotanud oma elu teiste omi päästes. Nende teod väärivad seda, et neid meeles pidada!

Head tuletõrjujate päeva!

Hanno Pevkur
Siseminister

Advertisements

5. mai 2016 Posted by | Uudised | Lisa kommentaar

Pöördumine kutseliste ja vabatahtlike päästjate poole rahvusvahelise tuletõrjujate päeva puhul.

Kuno Tammearu kutselistele ja vabatahtlikele päästjatele: „Teie panus kogukonna turvatunde tagamisse ja päästesüsteemi toimimisse on hindamatu väärtusega“

 

Pöördumine kutseliste ja vabatahtlike päästjate poole rahvusvahelise tuletõrjujate päeva puhul.

 

Head kutselised ja vabatahtlikud päästjad!

 

Ühiskonnas hinnatakse teid kõrgelt nii teie oskuste kui ka ennastsalgava tegutsemise pärast päästes hättasattunud inimese elu ja vara. Te olete hinnatud nõuandjad nii töö juures, inimeste kodudes, koolides, lasteaedades, oma kogukonnas. Te aitate päästa inimeste kodusid – kustutades tulekahju või aidates seda tuleohutumaks muuta. Te olete uskumatult tublid ja ühiskonnale väga vajalikud inimesed.

Oma teadmiste ja oskuste jagamisega hoiate ära hulga õnnetusi. Te olete oma laialdaste teadmistega teenäitajateks ja eeskujuks.

 

Mul on hea meel tõdeda, et tänapäeval moodustavad kutselised ja vabatahtlikud ühe, teineteist täiendava päästevõrgustiku ning inimene saab üha kiiremini abi ka sellistes kohtades, kuhu päästjad ei ole kunagi varem nii kiiresti kohale jõudnud. See annab meie inimestele igapäevase turvatunde ja teadmise, et õnnetuse korral tullakse neile appi.

 

Me teame aga selgelt, et ühiskonda muutva suhtumiseni: „turvalisuse tagamine saab alguse meist igaühest endast“, on veel käia pikk tee. Näeme selgelt, et tänasel päeval hukkub hooletuse tagajärjel siiski veel väga palju inimesi ja tuleroaks saab liialt palju kodusid. Mistõttu tuleb meil edaspidi veelgi tõsisemalt pingutada, et ümbritsevat muuta. Me peame varasemast enam teadma, mis meie kogukonnas toimub ning olema aktiivsed sekkuma, õpetama ja vajadusel ka aitama. Siinkohal on oluline järjepidev töö. Me näeme, et ennetustegevus kannab ühiskonnas ja igapäevaelus järjest suuremat rolli.

Meie inimeste turvalisust loob vaid hooliv ja riiki hoidev kogukond ning siin on meie ülesanne eeskujuna liikuda ja teed näidata, märgata, tähelepanu pöörata ja vajadusel ka sekkuda.

Aga ma usun teisse ja tean, et üheskoos saame me sellega hakkama!

 

Head rahvusvahelist tuletõrjujate päeva!

 

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor

 

 

4. mai 2016 Posted by | Uudised | Lisa kommentaar